ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 28

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 71202

Τηλ. +30.2810286322